Електрични бокали

Електричен бокал за греење вода.

Електричен бокал Lafe CEG-001
Цена:
Цена без ДДВ: 999,00 ден
Цена: 999,00 ден

Електричен бокал за греење вода.

Електричен бокал Iskra T-803AI
Цена:
Цена без ДДВ: 1.199,00 ден
Цена: 1.199,00 ден

Електричен бокал со капацитет 1.7 л.

Електричен бокал Lafe CEG-002
Цена:
Цена без ДДВ: 1.299,00 ден
Цена: 1.299,00 ден

Електричен бокал со капацитет 2 л.

Електричен бокал KL1808
Цена:
Цена без ДДВ: 1.299,00 ден
Цена: 1.299,00 ден

Електричен бокал за греење вода.

Електричен бокал Lafe CEG-004
Цена:
Цена без ДДВ: 1.999,00 ден
Цена: 1.999,00 ден