Кујнски ваги

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1560-BM
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1560-SB
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1561-AP
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага GKS1560-FR
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Кујнска вага Iskra GKS1561-BM
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1561-FR
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1561A-BL
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Дигитална вага со капацитет до 10 кг.

Дигитална кујнска вага Iskra GKS1561S
Цена:
Цена без ДДВ: 1.099,00 ден
Цена: 1.099,00 ден

Повеќе од 900 прехранбени продукти и состојки веќе се ...

Дигитална кујнска вага нутри Soehnle 66130
Цена:
Цена без ДДВ: 2.599,00 ден
Цена: 2.599,00 ден