fbpx

Ваги за телесна тежина

Со дијагностички баланс и БИА - анализа на биоелектричната ...

Дијагностичка вага за телесна тежина ISKRA GBS1530-GR
Цена:
Цена без ДДВ: 999,00 ден
Цена: 999,00 ден

Транспарентна вага за телесна тежина, од цврсто стакло, со ...

Дигитална вага за телесна тежина Iskra GBS1500
Цена:
Цена без ДДВ: 999,00 ден
Цена: 999,00 ден

Шарена вага за телесна тежина, од цврсто стакло, со ...

Дигитална вага за телесна тежина Iskra GBS1500-Zn
Цена:
Цена без ДДВ: 1.190,00 ден
Цена: 1.190,00 ден
Цена:
Цена без ДДВ: 1.699,00 ден
Цена: 1.699,00 ден

Шарена вага за телесна тежина, од цврсто стакло, со ...

Дигитална вага за телесна тежина Iskra GBS1500-Sq
Цена:
Цена без ДДВ: 1.700,00 ден
Цена: 1.700,00 ден