Електрични славини

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) гиблива Muhler FWH-3007FT
Цена:
Цена без ДДВ: 3.899,00 ден
Цена: 3.899,00 ден

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) гиблива за на ѕид  Muhler FWH-3009FT
Цена:
Цена без ДДВ: 4.199,00 ден
Цена: 4.199,00 ден

Електрична чешма/бојлер за моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) со дисплеј Muhler FWH-3555ST
Цена:
Цена без ДДВ: 5.299,00 ден
Цена: 5.299,00 ден