Електрични славини

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Muhler FWH-3005T електрична славина ( бојлер )
Цена:
Цена без ДДВ: 2.899,00 ден
Цена: 2.899,00 ден

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Muhler FWH-3030T електрична славина ( бојлер ) со LED дисплеј
Цена:
Цена без ДДВ: 3.199,00 ден
Цена: 3.199,00 ден

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Muhler FWH-3055FT електрична славина ( бојлер ) гиблива
Цена:
Цена без ДДВ: 3.599,00 ден
Цена: 3.599,00 ден

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) гиблива Muhler FWH-3007FT
Цена:
Цена без ДДВ: 3.899,00 ден
Цена: 3.899,00 ден

Електрична чешма со моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) гиблива за на ѕид  Muhler FWH-3009FT
Цена:
Цена без ДДВ: 3.899,00 ден
Цена: 3.899,00 ден

Електрична чешма/бојлер за моментално загревање на водата.

Електрична славина (бојлер) со дисплеј Muhler FWH-3555ST
Цена:
Цена без ДДВ: 5.299,00 ден
Цена: 5.299,00 ден