Комоди

Комода со четири фиоки со практичен и простран употреблив ...

Комода Елба 4Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 6.680,00 ден
Цена: 6.680,00 ден

Комода со практичен употреблив простор.

Комода Лина 2К2Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 8.010,00 ден
Цена: 8.010,00 ден

Комода со две фиоки и двокрилен сегмент со преградна полица.

Комода Етна 2К2Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 8.420,00 ден
Цена: 8.420,00 ден

Комода со практичен употреблив простор со четири фиоки.

Комода Лина 4Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 8.730,00 ден
Цена: 8.730,00 ден

Комода со практичен трокрилен дел со три фиоки.

Комода Елба 2К2Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 8.820,00 ден
Цена: 8.820,00 ден

Комода со четири функционални фиоки.

Комода Етна 4Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 9.390,00 ден
Цена: 9.390,00 ден

Комода со практичен употреблив простор.

Комода Лина 3К3Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 11.240,00 ден
Цена: 11.240,00 ден

Комода со три практични сегменти со преградни полици и три ...

Комода Етна 3К3Ф
Цена:
Цена без ДДВ: 11.650,00 ден
Цена: 11.650,00 ден