Речници

Патувате? Излегувате? Телефонирате? Во вакви и други ...

_________________4e525fcedb197.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 150,00 ден
Цена: 150,00 ден

Патувате? Излегувате? Телефонирате? Во вакви и други ...

_________________4e5264371ef74.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 300,00 ден
Цена: 300,00 ден

Речник за изучување на македонскиот јазик за странци.

English_Macedoni_4e525e7806377.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 400,00 ден
Цена: 400,00 ден

Изборот на материјалот, презентацијата, јазикот и ...

_________________4e5263267f9af4
Цена:
Цена без ДДВ: 400,00 ден
Цена: 400,00 ден

Над 20 000 странски зборови објаснети со кратки и јасни ...

_________________4e52646c08786.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 400,00 ден
Цена: 400,00 ден

Овој речник ужива голема доверба кај читателите, особено ...

_________________4e525ea971d719
Цена:
Цена без ДДВ: 600,00 ден
Цена: 600,00 ден

Речникот обработува над 40 000 актуелни зборови и изрази од ...

_________________4e525e9411eab.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 600,00 ден
Цена: 600,00 ден

Покрај зборови од основниот јазичен фонд, речникот ...

_________________4e52642254f14.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 1.000,00 ден
Цена: 1.000,00 ден

Речникот содржи 250 000 зборови, фрази и идиоми. Зборови од ...

_________________4e5260896b9d05
Цена:
Цена без ДДВ: 3.000,00 ден
Цена: 3.000,00 ден

Со својот обем и начинот на обработка на речничкиот ...

_________________4e52635359f92.jpg
Цена:
Цена без ДДВ: 3.000,00 ден
Цена: 3.000,00 ден

Секој поим на шест јазици; Овој речник е за деловните ...

_________________4e52630e4412d7
Цена:
Цена без ДДВ: 3.640,00 ден
Цена: 3.640,00 ден

Ова е сеопфатен прирачник. Во него се опфатени 187.732 ...

_________________4e5261fd363679
Цена:
Цена без ДДВ: 4.530,00 ден
Цена: 4.530,00 ден