Кoли со акумулатор

Мотор за забава во и надвор од домашниот простор.

Мотор со акумулатор MB 3188
Цена:
Цена без ДДВ: 5.800,00 ден
Цена: 5.800,00 ден

Автомобил за забава во и надвор од домашниот простор.

Кола со акумулатор MB 6600
Цена:
Цена без ДДВ: 8.500,00 ден
Цена: 8.500,00 ден

Автомобил за забава во и надвор од домашниот простор.

Кола со акумулатор MB 9999
Цена:
Цена без ДДВ: 8.500,00 ден
Цена: 8.500,00 ден