Кoли со акумулатор

Формула со далечински управувач.

Формула на батерии
Цена:
Цена без ДДВ: 8.999,00 ден
Цена: 8.999,00 ден

Автомобил со далечинско управување.

Автомобил на батерии
Цена:
Цена без ДДВ: 9.999,00 ден
Цена: 9.999,00 ден

Автомобил со далечински управувач.

Автомобил на батерии Трансформер
Цена:
Цена без ДДВ: 10.500,00 ден
Цена: 10.500,00 ден

Автомобил со далечински управувач.

Автомобил на батерии
Цена:
Цена без ДДВ: 10.999,00 ден
Цена: 10.999,00 ден

Автомобил со далечинско управување.

Автомобил на батерии
Цена:
Цена без ДДВ: 12.999,00 ден
Цена: 12.999,00 ден

Автомобил со далечинско управување.

Автомобил на батерии
Цена:
Цена без ДДВ: 13.999,00 ден
Цена: 13.999,00 ден