Дувалки за лисја

Одлична електрична дувалка за лисја, со високи преформанси ...

Iskra DT2250A Електрична дувалка за лисја
Цена:
Цена без ДДВ: 2.990,00 ден
Цена: 2.990,00 ден