Апарати за печење леб

Апарат за печење на леб со моќност 600 W.

Gorenje BM900W aпарат за печење леб
Цена:
Цена без ДДВ: 3.690,00 ден
Цена: 3.690,00 ден

Апарат за печење леб со моќност 550 W.

Gorenje BM900 Апарат за печење леб
Цена:
Цена без ДДВ: 4.490,00 ден
Цена: 4.490,00 ден

Апарат за печење леб со моќност 615 W.

Gorenje BM900AL aпарат за печење леб
Цена:
Цена без ДДВ: 6.650,00 ден
Цена: 6.650,00 ден