Поставете прашање

Вино со чоколади со ваши пораки

Вино со мала бонбониера со испечатени пораки.
Вино со чоколади со ваши пораки